กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขัน Niwarn Asia Tournament!!

กฎการแข่งขัน (Rule Book)

>> คลิกที่นี่ << 

ประกาศรับสมัครผู้เข้าแข่งขันทัวร์นาเมนต์

 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถลงสมัครได้ 4 คน สำรอง 1 คน รวม 5 คน
 • หากมีเพียง 4 คน สามารถลงสมัครได้เช่นกัน
 • จำนวนทีมที่รับสมัคร 32 ทีม

ระยะเวลารับสมัคร

 • วันเริ่มต้น 19 กุมภาพันธ์ 2567 18.00 น. (GMT+7)
 • วันสิ้นสุดจนทีมจะครบสมบูรณ์

เงื่อนไขในการสมัคร Niwarn Asia Tournament Season 3

 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคน (ทั้งหัวหน้าทีมและสมาชิกทีม) ต้องกรอกใบสมัครตามข้อกำหนดของทีมงานเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนสมัครแข่งขันไม่สมบูรณ์
 • กรณีหัวหน้าทีมกรอกข้อมูลสมาชิก 4 คน จะถือว่าการลงทะเบียนสมัครแข่งขันของทีมสมบูรณ์ เมื่อสมาชิกทั้ง 4 คน (รวมหัวหน้าทีม) กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจทานกันได้ เช่น ชื่อทีม Steam ID
 • กรณีหัวหน้าทีมกรอกข้อมูลสมาชิก 5 คน จะถือว่าการลงทะเบียนสมัครแข่งขันของทีมสมบูรณ์ เมื่อสมาชิกทั้ง 5 คน (รวมหัวหน้าทีม) กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจทานกันได้ เช่น ชื่อทีม Steam ID
 • สมาชิกทุกคน (ทั้งหัวหน้าทีมและสมาชิกทีม) จำเป็นจะต้องใช้ชื่อทีมตรงกันทุกประการ
 • สมาชิกที่ลงแข่งขันทั้งหมดจำเป็นต้องลงทะเบียนแข่งขันให้สมบูรณ์ก่อนวันที่ปิดรับสมัคร
 • การกรอกเลข Steam ID ต้องเป็นเลข 17 หลักเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนสมัครแข่งขันไม่สมบูรณ์ (วิธีการหา Steam ID คลิกที่นี่)
 • หากมีผู้สมัครมากกว่าจำนวนทีมที่รับสมัคร จะพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียนสมบูรณ์
 • ชื่อในเกมให้เป็นชื่อที่สุภาพ
 • กรณีอายุน้อยกว่า 15 ปี ณ วันปิดรับสมัครจำเป็นต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง คลิกที่นี่)
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องให้ เลข User ID จาก Discord เท่านั้น (วิธีการหา User ID คลิกที่นี่ )
 • หากต้องการเปลี่ยนตัว ให้ผู้เข้าแข่งขัน ส่งยืนยันการเปลี่ยนตัวได้ที่ hshsupport@ygg-cg.com ใช้หัวข้อ “เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน”
 • หากต้องการถอนออกจากการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขัน ส่งยืนยันการถอนทีมได้ที่ hshsupport@ygg-cg.com ใช้หัวข้อ “ถอนทีมการแข่งขัน”
 • การเปลี่ยนและถอนตัวผู้เข้าแข่งขันจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขข้อที่ 11 และ 12 ภายในวันที่เปิดรับสมัคร
 • ในกรณีฉุกเฉินหากต้องการถอนตัวออกจากการแข่งขันในระหว่างการแข่ง จะต้องแจ้งอย่างน้อย 1 วัน ก่อนประกาศสายการแข่งขัน
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเปิดรับสมัครทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มจำนวนรายชื่อสมาชิกในทีมและเลข Steam ID ที่ใช้ในการ- - แข่งขันของตนเองและไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องทำตามกฎกติกาประจำทัวร์นาเมนท์นี้อย่างเคร่งครัด
 • หากพบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันที่มีสิทธิ์เข้ารอบ Niwarn Grand Prix 2024 จะถือว่าการลงทะเบียนสมัครแข่งขันไม่สมบูรณ์ (ตามกฎข้อที่ 2.1.2)
 • ผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดส่ง
 • เมื่อสมัครลงแข่งขันแล้ว ห้ามผู้เล่นเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นอันขาด หากตรวจสอบรายชื่อไม่ตรงกับที่สมัครไว้ จะถือว่าการลงทะเบียนสมัครแข่งขันไม่สมบูรณ์

เมื่อผู้เข้าแข่งขันกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดเข้าร่วม Discord โดย >> คลิกที่นี่ << 
หมายเหตุ: ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วม Discord สำหรับนักแข่งเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการประสานงานระหว่างทีมงานและนักแข่ง


รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  และ  Cookies Policy