image

เบล

นักศึกษา

ประตูเลือด
วาร์ปไปหาผู้มาเยือน 1 คนโดยผู้เล่นสามารถเลือกเป้าหมาย จากการเล็งเป้าไปในทิศทางของผู้มาเยือนที่ต้องการ เมื่อทำงานจะติดคูลดาวน์ 90 วินาที

รอยเลือด
เมื่อใช้งานจะทำให้ค่าความกระหายเลือดที่มีอยู่ไม่ลดลงแม้ไม่มีผู้มาเยือนอยู่ในระยะและสร้างรอยเลือดไปยังตำแหน่งผู้มาเยือนในระยะ 20 เมตร เมื่อทำงานจะติดคูลดาวน์ 20 วินาที

กระหายเลือด
ความเร็วของการขึ้นค่ากระหายเลือดลดลง 1 วินาที

Strength

█ █

Move Speed

█ █ █

Cost

█ █ █ █ █

ตุ๊กตาทำเสน่ห์
การทำเสน่ห์แบบฝังรูปฝังรอยคือไสยศาสตร์ที่ใกล้ตัวหลายคนเป็นอย่างมากและหากผู้ใดโดนทำใส่ จะเหมือนดั่งโดนครอบงำจิตใจลุ่มหลงใหล แต่ขาดด้วยความรู้สึกรักอย่างแท้จริง

  1. เมื่อกดใช้งานจะได้รับค่าความกระหายเลือด 1 ช่อง เมื่อใช้งานจะติดคูลดาวน์ 90 วินาที 
  2. เมื่อกดใช้งานจะได้รับค่าความกระหายเลือด 2 ช่อง เมื่อใช้งานจะติดคูลดาวน์ 80 วินาที
  3. เมื่อกดใช้งานจะได้รับค่าความกระหายเลือด 3 ช่อง เมื่อใช้งานจะติดคูลดาวน์ 70 วินาที
  4. เมื่อกดใช้งานจะได้รับค่าความกระหายเลือด 4 ช่อง เมื่อใช้งานจะติดคูลดาวน์ 60 วินาที

     
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  และ  Cookies Policy