image

ติม

หัวหน้าวิศวกร

มีดนวโลหะ
เมื่อไม่ถือไอเทมเป็นเวลา 20 วินาที จะเสก 'มีดนวโลหะ' หากปาถูกผู้คุมจะทำให้ผู้คุมมึนงง 1 วินาที

HP

█ █

Stamina

█ █

Expertise

█ █

Cost

█ █ █ █ █

 มีดหมอหลวงพ่อเดิม
มีดหมอ หลวงพ่อเดิม พุทธคุณครอบจักรวาลเครื่องรางอันดับ 1 ที่นักเล่นเครื่องรางต้องครอบครองผู้ใดครอบครอบจะแคล้วคลาด และ ช่วยให้รอดพ้นจากคุณไสย

  1. ไอเทมไม้หวายจะเพิ่มความสามารถกดโจมตีค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเพิ่มระยะเวลามึนงง 0.3 วินาที
  2. ไอเทมไม้หวายจะเพิ่มความสามารถกดโจมตีค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเพิ่มระยะเวลามึนงง 0.5 วินาที
  3. ไอเทมไม้หวายจะเพิ่มความสามารถกดโจมตีค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเพิ่มระยะเวลามึนงง 1 วินาที
  4. ไอเทมไม้หวายจะเพิ่มความสามารถกดโจมตีค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเพิ่มระยะเวลามึนงง 1.5 วินาที
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  และ  Cookies Policy