image

น้าเป้

ผู้รักษาความปลอดภัย

ยามไม่เหงา
สามารถเห็นออร่าของผู้มาเยือนคนอื่น

HP

█ █

Stamina

█ █ █ █

Expertise

█ 

Cost

█ █ █ █ █ █

ตาแหลว
เครื่องจักสานชนิดหนึ่ง ทำจากไม้ไผ่มาจักตอกให้เป็นเส้นบางแล้วนำมาสานไปมาเป็นแฉก เครื่องรางที่ปกปักรักษา คอยเฝ้าระวังสิ่งอาถรรพ์ไม่ให้ย่างกรายเข้ามาในอาณาเขต

  1. ไอเทมยันต์จะถูกเปลี่ยนความสามารถเป็นสามารถติดตั้งที่กรอบประตูได้ใช้เวลา 5 วินาทีและสามารถเปิดการใช้งานสร้างกำแพงปิดทาง 2 วินาที
  2. ไอเทมยันต์จะถูกเปลี่ยนความสามารถเป็นสามารถติดตั้งที่กรอบประตูได้ใช้เวลา 4 วินาทีและสามารถเปิดการใช้งานสร้างกำแพงปิดทาง 2 วินาที
  3. ไอเทมยันต์จะถูกเปลี่ยนความสามารถเป็นสามารถติดตั้งที่กรอบประตูได้ใช้เวลา 3 วินาทีและสามารถเปิดการใช้งานสร้างกำแพงปิดทาง 2 วินาที
  4. ไอเทมยันต์จะถูกเปลี่ยนความสามารถเป็นสามารถติดตั้งที่กรอบประตูได้ใช้เวลา 3 วินาทีและสามารถเปิดการใช้งานสร้างกำแพงปิดทาง 3 วินาที
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  และ  Cookies Policy