เพิ่มความท้าทายยิ่งขึ้นด้วยโหมดจัดอันดับ (Rank Mode) เปิดประสบการณ์การเล่นเกมสุดเร้าใจ สู่อันดับที่ใฝ่ฝันสูงสุดในโหมดกรงวิญญาณ

การจัดอันดับของเกมแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ อันดับของผู้คุม และ อันดับของผู้มาเยือน โดยการคำนวณคะแนนการจัดอันดับของทั้งสองส่วนจะไม่ส่งผลต่อกันและกัน อันดับของเกมมีทั้งหมด 5 ระดับ โดยแต่ละระดับจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ทองแดง V IV III II I ต้องการดาว 3 ดวงเพื่อเลื่อนขั้น

     

เงิน V IV III II I ต้องการดาว 4 ดวงเพื่อเลื่อนขั้น

     

ทอง V IV III II I ต้องการดาว 5 ดวงเพื่อเลื่อนขั้น

     

ทองคำขาว V IV III II I ต้องการดาว 5 ดวงเพื่อเลื่อนขั้น

     

วิญญู (สำหรับผู้มาเยือน) หรือ อเวจี (สำหรับผู้คุม)

     

*ผู้เล่นที่อยู่ในระดับวิญญูหรืออเวจี จะสะสมจำนวนดาวแทนการจัดอันดับแบบขั้น

 

ทั้งนี้ผู้เล่นที่ประสงค์เข้าร่วมการจัดอันดับจะสามารถเข้าแข่งขันตามช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น ได้แก่ ช่วงที่ 1 เวลา 04:00 น. - 06:00 น. ช่วงที่ 2 เวลา 12:00 น. - 14:00 น. และ ช่วงที่ 3 เวลา 20:00 น. - 22:00 น. โดยผู้เล่นที่เข้าร่วมโหมดจัดอันดับจะได้รับโบนัสพดด้วง 25%

เงื่อนไขโหมดจัดอันดับ

 • ผู้มาเยือนไม่สามารถใช้ตัวละครซ้ำกันได้ เมื่อผู้เล่นท่านอื่นเลือกตัวละครตัวใดตัวหนึ่งแล้ว ผู้เล่นที่เหลือจะไม่สามารถเลือกตัวละครซ้ำได้ และหากผู้เล่นไม่เลือกตัวละคร ระบบจะสุ่มตัวละครให้กับผู้เล่นที่อยู่ในคลังของผู้เล่นคนดังกล่าว
 • ผู้มาเยือนสามารถใช้งานทักษะ (Perk) และ เครื่องราง (Relic) ซ้ำกันได้
 • ผู้เล่นทุกคนจะทราบแผนที่ที่ใช้จัดอันดับตั้งแต่หน้าล็อบบี้
 • ผู้มาเยือนจะไม่ทราบชื่อผู้คุมจนกว่าจะถึงหน้าสรุปการแข่งขัน
image

วิธีคำนวณคะแนนผู้คุม

 • ผู้คุมจะได้รับคะแนนเมื่อผู้มาเยือนตายครั้งแรก 2 คะแนน และตายถาวร 2 คะแนน (ผู้มาเยือน 1 คน มีคะแนนสูงสุดคนละ 4 คะแนน) โดยจะสังหารหรือไม่สังหารก็ได้
 • คะแนนสูงสุดของผู้คุมเท่ากับ 16 คะแนน


คะแนนที่ใช้เลื่อนขั้นผู้คุม

 • ผู้คุมระดับทองแดง ต้องการ 6 คะแนนเพื่อรับดาว
 • ผู้คุมระดับเงิน ต้องการ 8 คะแนนเพื่อรับดาว และ 6 คะแนนเพื่อรักษาดาว
 • ผู้คุมระดับทอง ต้องการ 10 คะแนนเพื่อรับดาว และ 8 คะแนนเพื่อรักษาดาว
 • ผู้คุมระดับทองคำขาว ต้องการ 12 คะแนนเพื่อรับดาว และ 10 คะแนนเพื่อรักษาดาว
 • ผู้คุมระดับอเวจี ต้องการ 14 คะแนนเพื่อรับดาว หากได้ 12 คะแนนหรือต่ำกว่าจะถูกลดดาว

image

วิธีคำนวณคะแนนผู้มาเยือน

การคำนวณคะแนนของผู้มาเยือน จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของผู้มาเยือน ได้แก่ กำจัดผู้คุม หรือ หนีออกจากนิวรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การคำนวณคะแนนเมื่อผู้มาเยือนกำจัดผู้คุม
 • พิธีกรรมที่สำเร็จ พิธีกรรมละ 2 คะแนน สูงสุด 6 คะแนน 
 • ปราบผู้คุมสำเร็จ 10 คะแนน *ได้รับเฉพาะผู้มาเยือนที่ยังอยู่ในสนามเท่านั้น
 • คะแนนสูงสุดของผู้มาเยือนที่กำจัดผู้คุมเท่ากับ 16 คะแนน

 

การคำนวณคะแนนเมื่อผู้มาเยือนหนีออกจากนิวรณ์

 • พิธีกรรมที่สำเร็จ พิธีกรรมละ 2 คะแนน สูงสุด 6 คะแนน
 • ผู้มาเยือนที่หนีออกจากนิวรณ์สำเร็จ จะได้รับ 2 คะแนน
 • คะแนนสูงสุดของผู้มาเยือนที่หนีออกจากนิวรณ์เท่ากับ 8 คะแนน

ผู้มาเยือนตายถาวรจะคำนวณคะแนนเฉพาะพิธีกรรมที่สำเร็จในช่วงที่ยังอยู่ในสนามเท่านั้น


คะแนนที่ใช้เลื่อนขั้นผู้มาเยือน

 • ผู้มาเยือนระดับทองแดง ต้องการ 6 คะแนนเพื่อรับดาว 
 • ผู้มาเยือนระดับเงิน ต้องการ 8 คะแนนเพื่อรับดาว และ 6 คะแนนเพื่อรักษาดาว
 • ผู้มาเยือนระดับทอง ต้องการ 14 คะแนนเพื่อรับดาว และ 8 คะแนนเพื่อรักษาดาว
 • ผู้มาเยือนระดับทองคำขาว ต้องการ 16 คะแนนเพื่อรับดาว และ 8 คะแนนเพื่อรักษาดาว
 • ผู้มาเยือนระดับวิญญู ต้องการ 16 คะแนนเพื่อรับดาว หากได้ 14 คะแนนหรือต่ำกว่าจะถูกลดดาว

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • หากมีผู้เล่นขาดการเชื่อมต่อไม่เกิน 5 นาทีหลังเริ่มการแข่งขัน ผู้เล่นที่เหลืออยู่สามารถโหวตเพื่อยกเลิกการแข่งขันได้โดยไม่เสียดาว
 • หากผู้มาเยือนขาดการเชื่อมต่อเกิน 5 นาทีหลังเริ่มการแข่งขัน จะถือว่าผู้มาเยือนคนดังกล่าวอยู่ในสถานะตายถาวร 
 • หากผู้คุมขาดการเชื่อมต่อเกิน 5 นาทีหลังเริ่มการแข่งขัน จะถือว่าผู้คุมถูกจำกัด 
 • ผู้เล่นที่ขาดการเชื่อมต่อ จะถูกหักดาว 1 ดวงทุกกรณี
 • ผู้มาเยือนที่หลบหนีออกจากนิวรณ์จะต้องไม่อยู่ในสถานะวิญญาณ
 • ผู้มาเยือนที่อยู่ในสถานะวิญญาณ ถือเป็นผู้มาเยือนที่ยังคงอยู่ในสนาม
 • หากผู้มาเยือนอยู่ในสถานะวิญญาณทั้งหมด จะถือว่าผู้มาเยือนตายถาวร
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  และ  Cookies Policy