image

นิลกาฬ

มนุษย์หมาป่า

กรงเล็บอสูรกาย
กดใช้จะทำการตั้งท่าเตรียมพุ่งกระโจนเมื่อกดโจมตีจะทำการพุ่งออกไปในระยะ 8 เมตร เมื่อโดนผู้มาเยือนจะทำความเสียหาย 30 หน่วย ความสามารถนี้สามารถใช้พังสิ่งของในฉากได้และเมื่อใช้กับโหมดไล่ล่าระยะการพุ่งจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 เมตร เมื่อทำงานจะติดคูลดาวน์ 20 วินาที

สัมผัสหมาป่า
ผู้มาเยือนจะทิ้งวงกลิ่นไว้ 20 วินาที เมื่อเก็บวงกลิ่นนิลกาฬจะเห็นตำแหน่งล่าสุดของผู้มาเยือนคนนั้น 3 ครั้ง วงกลิ่นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้มาเยือนตอบโต้กับสิ่งของในฉาก (ทักษะนี้จะทำให้ไม่เห็นร่องรอยจากการวิ่งของผู้มาเยือน)

โหมดไล่ล่า
เมื่อกดใช้ นิลกาฬจะหอนเพื่อเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ 120 หน่วยเป็นระยะเวลา 20 วินาทีและจะทำให้ผู้มาเยือนทิ้งวงกลิ่นตำแหน่งล่าสุดไว้และทักษะติดตัวไม่จะติดคูลดาวน์ในโหมดนี้ เมื่อโจมตีสำเร็จโหมดนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อทำงานจะติดคูลดาวน์ 20 วินาที

Strength

█ █

Move Speed

█ █

Cost

█ █ █ █ █ █

รูปปั้นหินรูปสุนัข
ตำนานคำสาปรูปปั้นหินรูปสุนัขที่ถูกขุดพบในหมู่บ้านมะยง รัฐอัสสัม มนต์ดำที่ทำให้คนกลายเป็นสัตว์ หรือทำให้คนจำนวนมากหายสาบสูญตลอดกาล

  1. เมื่อกดใช้งานการโจมตีครั้งถัดไปจะส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามใช้ระยะเวลาของไอเทมเข็มฉีดยาเพิ่มขึ้น 1 วินาที และสร้างรอยเลือดตามทางผลของคำสาปจะคงอยู่ 30 วินาที เมื่อใช้งานจะติดคูลดาวน์ 60 วินาที
  2. เมื่อกดใช้งานการโจมตีครั้งถัดไปจะส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามใช้ระยะเวลาของไอเทมเข็มฉีดยาเพิ่มขึ้น 2 วินาที และสร้างรอยเลือดตามทางผลของคำสาปจะคงอยู่ 30 วินาที เมื่อใช้งานจะติดคูลดาวน์ 50 วินาที
  3. เมื่อกดใช้งานการโจมตีครั้งถัดไปจะส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามใช้ระยะเวลาของไอเทมเข็มฉีดยาเพิ่มขึ้น 3 วินาที และสร้างรอยเลือดตามทางผลของคำสาปจะคงอยู่ 30 วินาที เมื่อใช้งานจะติดคูลดาวน์ 40 วินาที
  4. เมื่อกดใช้งานการโจมตีครั้งถัดไปจะส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามใช้ระยะเวลาของไอเทมเข็มฉีดยาเพิ่มขึ้น 4 วินาที และสร้างรอยเลือดตามทางผลของคำสาปจะคงอยู่ 30 วินาที เมื่อใช้งานจะติดคูลดาวน์ 30 วินาที
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  และ  Cookies Policy