image

ไอช่า

ครีเอเทอร์เสมือน

ไฟท์โตะ
ไอช่าตะโกนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทีม 50 หน่วยเป็นระยะเวลา 4 วินาที (ผลของทักษะจะน้อยลงเหลือ 40 หน่วยหากไอช่าใช้กับไอช่าตัวอื่น) เมื่อทำงานจะติดคูลดาวน์ 60 วินาที

HP

█ █ 

Stamina

█ █ 

Expertise

█ 

Cost

█ █ █ █ █ 

แก้วขนเหล็ก
แก้วขนเหล็ก วัตถุมงคลลึกลับจากธรรมชาติมาพร้อมพลังงานที่สูงมาก และคุณสมบัติพิเศษผู้ใดที่ครอบครองไว้จะสามารถป้องกัน อาถรรพ์มนต์ได้นานาชนิด

  1. ไอเทมเครื่องดื่มจะเพิ่มความสามารถใช้งานได้ 2 ครั้ง ทุกครั้งที่ใช้งานจะเพิ่มพลังกาย 20 หน่วยและความเร็วการเคลื่อนที่ 30 หน่วยเป็นระยะเวลา 2 วินาที
  2. ไอเทมเครื่องดื่มจะเพิ่มความสามารถใช้งานได้ 2 ครั้ง ทุกครั้งที่ใช้งานจะเพิ่มพลังกาย 25 หน่วยและความเร็วการเคลื่อนที่ 30 หน่วยเป็นระยะเวลา 2 วินาที
  3. ไอเทมเครื่องดื่มจะเพิ่มความสามารถใช้งานได้ 2 ครั้ง ทุกครั้งที่ใช้งานจะเพิ่มพลังกาย 30 หน่วยและความเร็วการเคลื่อนที่ 30 หน่วยเป็นระยะเวลา 2 วินาที
  4. ไอเทมเครื่องดื่มจะเพิ่มความสามารถใช้งานได้ 2 ครั้ง ทุกครั้งที่ใช้งานจะเพิ่มพลังกาย 40 หน่วยและความเร็วการเคลื่อนที่ 30 หน่วยเป็นระยะเวลา 2 วินาที
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  และ  Cookies Policy