image

มานพ

นักเรียนช่าง

ซ่อมได้
เมื่อมานพเปิดกล่องอุปกรณ์หรือกล่องพิธีครบจำนวน 3 กล่อง มานพจะสามารถซ่อมรูกำแพงในบริเวณประตูและรูกำแพงที่ถูกผู้คุมพังไปแล้วได้ และมานพจะทราบเมื่อรูกำแพงที่มานพสร้างถูกทำลาย

HP

█ █ █ 

Stamina

█ █ 

Expertise

█ █ 

Cost

█ █ █ █ █ █ 

ตะกรุดโทนหลวงพ่อเดิม
เครื่องรางของขลังจากความเชื่อของสังคมไทยผู้ใดครอบครองจะมี พุทธคุณศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งร้ายต่าง ๆ ที่จะเข้ามา

  1. ไอเทมสายสิญจน์จะเปลี่ยนความสามารถเมื่อทำงานจะเป็นการตรึงและใบ้ทักษะ 1 วินาที สร้างความเสียหาย 80 หน่วยและย้ายตำแหน่งของสายสิญจน์ลงมาไว้ข้างล่าง
  2. ไอเทมสายสิญจน์จะเปลี่ยนความสามารถเมื่อทำงานจะเป็นการตรึงและใบ้ทักษะ 1.5 วินาที สร้างความเสียหาย 80 หน่วยและย้ายตำแหน่งของสายสิญจน์ลงมาไว้ข้างล่าง
  3. ไอเทมสายสิญจน์จะเปลี่ยนความสามารถเมื่อทำงานจะเป็นการตรึงและใบ้ทักษะ 2 วินาที สร้างความเสียหาย 80 หน่วยและย้ายตำแหน่งของสายสิญจน์ลงมาไว้ข้างล่าง
  4. ไอเทมสายสิญจน์จะเปลี่ยนความสามารถเมื่อทำงานจะเป็นการตรึงและใบ้ทักษะ 2.5 วินาที สร้างความเสียหาย 100 หน่วยและย้ายตำแหน่งของสายสิญจน์ลงมาไว้ข้างล่าง
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  และ  Cookies Policy