วิธีการส่งคำถาม 
  • ผู้เล่นสามารถส่งคำถามเข้ามาได้ตลอดผ่านแบบฟอร์มนี้
เงื่อนไข
  • คำถามต้องเกี่ยวกับเกม Home Sweet Home : Online เท่านั้น
  • ใช้คำถามที่สุภาพและสร้างสรรค์

คำถามที่ผู้เล่นส่งมาจะถูกนำไปพิจารณาเพื่อคัดเลือกตอบโดยทีมผู้พัฒนา
หากผู้เล่นคนไหนอยากทราบ อยากถามอะไรสามารถส่งคำถามมาได้เลยนะคะ
ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้เล่นทุกคนที่เข้ามาร่วมส่งคำถามและสนับสนุนเกมของเราค่ะ
 
 


รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  และ  Cookies Policy